Aktueel

Het is nog niet bekend wanneer onze praktijk kan starten met vaccineren
Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook
wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De eerste
regio’s in Nederland hebben dit vaccin inmiddels ontvangen. Onze regio en onze
huisartsenpraktijk nog niet. We weten op dit moment nog niet wanneer wij vaccin zullen
ontvangen en wanneer we patiënten kunnen uitnodigen voor vaccinatie.
Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste
voorraad vaccin door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van:
• mensen geboren in 1956 en 1957
• 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:
1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-
12-2002 (18 - 64 jaar)
2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-
2002 (18 - 64 jaar)
Als we weten wanneer wij vaccins gaan ontvangen en kunnen beginnen met inenten, zullen we
de patiënten uit deze eerste groepen een uitnodiging sturen voor vaccinatie.

De praktijk is gesloten van 8 t/m 12 maart
Verdeling voor de waarneming, voor dringende gevallen,
achternaam beginnend met:

-A t/m F:  R.J. Vermeer           tel:0504091263
 -G t/m K:  M.de Kleuver          tel:0504095494
 -L t/m R:   H.E.Mees               tel:0504091213
-S t/m Z:   B.Albronda             tel:0504094849
                  




Vanaf 1 november'20 is Cora Straatman vanuit het CIG(Centrum voor Jeugd en Gezin) gemeente Tynaarlo als POH Jeugd verbonden aan onze praktijk.
Cora biedt kortdurende begeleiding en behandeling aan kinderen,jongeren en/of hun ouders.
Zij verwijst door als dat nodig is.



 

Coronavirus: voor informatie zie de thuisarts.nl of bel met het landelijk publieksnummer van het RIVM 0800-1351
http://www.rijksoverheid.nl/coronavaccinatie />

In verband met het COVID-19 virus zijn wij genoodzaakt, conform de richtlijnen vanuit de overheid en het Nederlands Huisartsen Genootschap, om maatregelen te nemen waardoor wij de continuïteit van zorg aan U zo goed als mogelijk te waarborgen, maar ook verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.
In verband met de aangescherpte richtlijnen verzoeken wij u in de gang en in de wachtkamer een mondkapje te dragen.
   
  Mogelijke besmetting: Indien u vermoedt dat u het Coronavirus heeft is het belangrijk dat u niet naar de praktijk toe komt in verband met mogelijke besmetting. Blijf thuis bij een van de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden). 
Bel met de praktijk indien u steeds zieker wordt, of moeilijker ademt. De huisarts zal dan uw situatie beoordelen. Bent u ouder dan 70 of heeft u een chronische ziekte? Bel direct met de praktijk als u koorts heeft (meer dan 38 graden) en hoest of moeilijk
ademt.Ook nu geldt: KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK TOE! De huisarts zal uw situatie beoordelen.   Voor meer informatie over de Coronavirus kunt u bellen met het nummer: 0800- 1351 (dagelijks bereikbaar van 08:00 - 20:00 uur) Ook kunt u de volgende websites raadplegen: thuisarts RIVM Rijksoverheid/corona
  Mijn dank voor uw medewerking.



 Mededeling:   Sinds ongeveer 2 jaar werkt dokter Berends al in onze praktijk. Per 1 januari hebben we besloten de samenwerking uit te breiden en is dokter Berends mede praktijkhouder geworden.  De praktijk van dokter Tuinman is per 1 januari dus veranderd in een duo praktijk samen met dokter Berends.   Dokter Tuinman werkt op maandag, woensdag en vrijdag. Dokter Berends werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag. Bij uitzondering kan dit eens een dag anders zijn. 

  Medewerkers huisartsenpraktijk Tuinman/Berends









 



 

 


 





Gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek  
Om u goed te kunnen behandelen heeft uw huisarts allerlei informatie van u nodig. Informatie die u de huisarts zelf vertelt maar ook uw lengte, leeftijd, bepaalde bloeduitslagen enzovoort.
Deze gegevens worden medische gegevens genoemd. Met deze gegevens kan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. In deze brief geven wij u hierover uitleg.  
Wetenschappelijk onderzoek Uw huisarts werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. Door dit onderzoek willen we de zorg aan u en nieuwe patiënten verbeteren. Daar kunt u bij helpen doordat we uw medische gegevens mogen gebruiken.   Bescherming van uw privacy Natuurlijk willen we niet dat de onderzoekers weten wie u bent. De medische gegevens die nodig zijn voor het onderzoek worden dan ook zonder persoonlijke gegevens naar onderzoekers verstuurd. Uw naam wordt vervangen door een unieke code, zodat uw gegevens niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.  
Bezwaar Als u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens hoeft u niets te doen. Uw huisarts doet mee met onderzoek en zal gegevens van zijn/haar patiënten ter beschikking stellen voor onderzoek. Het kan natuurlijk dat u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens. Wilt u niet dat uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt dan kunt u dit doorgeven aan de assistente van uw huisarts. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.  Als u ouder/voogd van een minderjarige of wettelijk vertegenwoordiger van een wilsonbekwaam persoon bent, beslist u over het gebruik van medische gegevens. 

  Tot slot Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts.




 




 





inloggen