Aktueel

De praktijk van R.G. Tuinman en G.A. Berends is gesloten op 2 en 4 Maart.
 
Waarneming voor dringende gevallen
Achternaam beginnend met:
 
 
 
-A t/m F:  R.J. Vermeer           tel:0504091263
      
-G t/m K:  H.W.R.P.Bodewes  tel:0504095494
           
-L t/m R:   H.E.Mees               tel:0504091213
 
-S t/m Z:   B.Albronda             tel:0504094849
 


De praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten


Mededeling:
 
Sinds ongeveer 2 jaar werkt dokter Berends al in onze praktijk. Per 1 januari hebben we besloten de samenwerking uit te breiden en is dokter Berends mede praktijkhouder geworden.  De praktijk van dokter Tuinman is per 1 januari dus veranderd in een duo praktijk samen met dokter Berends.
 
Dokter Tuinman werkt op maandag, woensdag en vrijdag. Dokter Berends werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag. Bij uitzondering kan dit eens een dag anders zijn. In de periode van 27 april t/m 23 augustus is dokter Berends met zwangerschapsverlof. In die periode zal dokter van Iterson waarnemen voor dokter Berends op maandag, woensdag en donderdag. Dokter Tuinman is dan aanwezig op maandag dinsdag en vrijdag.
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Medewerkers huisartsenpraktijk Tuinman/Berends

  

 


 

Gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek  
Om u goed te kunnen behandelen heeft uw huisarts allerlei informatie van u nodig. Informatie die u de huisarts zelf vertelt maar ook uw lengte, leeftijd, bepaalde bloeduitslagen enzovoort.
Deze gegevens worden medische gegevens genoemd. Met deze gegevens kan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. In deze brief geven wij u hierover uitleg.  
Wetenschappelijk onderzoek Uw huisarts werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. Door dit onderzoek willen we de zorg aan u en nieuwe patiënten verbeteren. Daar kunt u bij helpen doordat we uw medische gegevens mogen gebruiken.   Bescherming van uw privacy Natuurlijk willen we niet dat de onderzoekers weten wie u bent. De medische gegevens die nodig zijn voor het onderzoek worden dan ook zonder persoonlijke gegevens naar onderzoekers verstuurd. Uw naam wordt vervangen door een unieke code, zodat uw gegevens niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.  
Bezwaar Als u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens hoeft u niets te doen. Uw huisarts doet mee met onderzoek en zal gegevens van zijn/haar patiënten ter beschikking stellen voor onderzoek. Het kan natuurlijk dat u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens. Wilt u niet dat uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt dan kunt u dit doorgeven aan de assistente van uw huisarts. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.  Als u ouder/voogd van een minderjarige of wettelijk vertegenwoordiger van een wilsonbekwaam persoon bent, beslist u over het gebruik van medische gegevens. 

  Tot slot Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts.
 
 

inloggen