Aktueel

Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen en een mooi en gezond 2019

De praktijk is maandag 24/12 gesloten.
Voor spoedgevallen waarneming:
-A t/m H:  :  H.W.R.P.Bodewes    tel:0504095494
 -I t/m Q: H.E.Mees                    tel:0504091213  
 -R t/m Z R.J. Vermeer               tel:0504091263  

Dr.Tuinman is van 7 t/m 24 Januari afwezig. Dr. Berends is wel gewoon aanwezig. De andere dagen worden waargenomen door Dr.Elling.

Na vele jaren neemt Sitie afscheid van ons.
Ze gaat in het nieuwe jaar verder aan de slag bij Certe.
We bedanken haar voor haar inzet en zullen haar gaan missen !


  

 


 Mw. R.Berends heeft  spreekuur op iedere dinsdag,donderdag en vrijdagochtend óm de week.

Per 01-11-2017 is het COPD spreekuur op donderdagmiddag door Mw.W.Dijk
Het CVRM spreekuur is op afspraak, op woensdag

De praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten


Gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek  
Om u goed te kunnen behandelen heeft uw huisarts allerlei informatie van u nodig. Informatie die u de huisarts zelf vertelt maar ook uw lengte, leeftijd, bepaalde bloeduitslagen enzovoort.
Deze gegevens worden medische gegevens genoemd. Met deze gegevens kan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. In deze brief geven wij u hierover uitleg.  
Wetenschappelijk onderzoek Uw huisarts werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. Door dit onderzoek willen we de zorg aan u en nieuwe patiënten verbeteren. Daar kunt u bij helpen doordat we uw medische gegevens mogen gebruiken.   Bescherming van uw privacy Natuurlijk willen we niet dat de onderzoekers weten wie u bent. De medische gegevens die nodig zijn voor het onderzoek worden dan ook zonder persoonlijke gegevens naar onderzoekers verstuurd. Uw naam wordt vervangen door een unieke code, zodat uw gegevens niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.  
Bezwaar Als u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens hoeft u niets te doen. Uw huisarts doet mee met onderzoek en zal gegevens van zijn/haar patiënten ter beschikking stellen voor onderzoek. Het kan natuurlijk dat u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens. Wilt u niet dat uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt dan kunt u dit doorgeven aan de assistente van uw huisarts. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.  Als u ouder/voogd van een minderjarige of wettelijk vertegenwoordiger van een wilsonbekwaam persoon bent, beslist u over het gebruik van medische gegevens. 

  Tot slot Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts.
 
 

inloggen