Aktueel

De praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten

Dinsdag 15/10 (zuidlaardermarkt) is de praktijk gesloten.
Voor spoedgevallen kunt u bellen met:

 8-12.30 uur     Dr. Mees         tel:0504091213
12.30-17 uur    Dr.Albronda     tel: 0504094849


De griepprikken vinden dit jaar plaats op:

donderdag 24 oktober van 11.00-11.30 uur
vrijdag 25 oktober van 16.00-16.30 uur

U ontvangt hiervoor een uitnodiging;wilt u deze meenemen!!
(u kunt hierop tevens zn uw mob.tel.nr en @adres  noteren)


Met ingang van 1 april sluit de huisartsenspoedpost in Hoogezand.
U wordt dan eventueel doorverwezen naar de nieuwe huisartsenspoedpost op het terrein van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Dr. R.G. Tuinman heeft spreekuur op maandag, dinsdagmiddag,woensdag en vrijdag.

Mw. R.Berends heeft  spreekuur op  dinsdag,donderdag en vrijdag.  

 


 

Gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek  
Om u goed te kunnen behandelen heeft uw huisarts allerlei informatie van u nodig. Informatie die u de huisarts zelf vertelt maar ook uw lengte, leeftijd, bepaalde bloeduitslagen enzovoort.
Deze gegevens worden medische gegevens genoemd. Met deze gegevens kan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. In deze brief geven wij u hierover uitleg.  
Wetenschappelijk onderzoek Uw huisarts werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. Door dit onderzoek willen we de zorg aan u en nieuwe patiënten verbeteren. Daar kunt u bij helpen doordat we uw medische gegevens mogen gebruiken.   Bescherming van uw privacy Natuurlijk willen we niet dat de onderzoekers weten wie u bent. De medische gegevens die nodig zijn voor het onderzoek worden dan ook zonder persoonlijke gegevens naar onderzoekers verstuurd. Uw naam wordt vervangen door een unieke code, zodat uw gegevens niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.  
Bezwaar Als u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens hoeft u niets te doen. Uw huisarts doet mee met onderzoek en zal gegevens van zijn/haar patiënten ter beschikking stellen voor onderzoek. Het kan natuurlijk dat u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens. Wilt u niet dat uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt dan kunt u dit doorgeven aan de assistente van uw huisarts. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.  Als u ouder/voogd van een minderjarige of wettelijk vertegenwoordiger van een wilsonbekwaam persoon bent, beslist u over het gebruik van medische gegevens. 

  Tot slot Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts.
 
 

inloggen