Aktueel

De praktijk is aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt. Het Landelijk Schakelpunt is een beveiligd, digitaal netwerk tussen huisartsen, ziekenhuizen en apotheken om medische gegevens uit te wisselen. Dit kan nuttig zijn indien u onverwacht terechtkomt in de spreekkamer van een onbekende arts. Uw medisch dossier kan echter alleen geraadpleegd worden als u daar vooraf toestemming voor gegeven hebt. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar de website van VZVZ.

U kunt ook de assistente vragen,er is een folder beschikbaar.
U kunt zowel schrifelijk als mondeling toestemming geven.

 

Per 1 maart stopt het spreekuur van Mw.Steenbergen op de donderdag.
Ze heeft elders een andere baan. 


Tot nader order doet Mw. R.Berends het spreekuur op iedere dinsdag en vrijdagochtend óm de week. Vanaf 24 mei is dokter Berends ook elke donderdag aanwezig

Per 01-11-2017 is het COPD spreekuur op woensdagmiddag door Mw.W.Dijk
Het CVRM spreekuur is op afspraak, op woensdag

De praktijk is gesloten voor nieuwe patienten


Gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek  
Om u goed te kunnen behandelen heeft uw huisarts allerlei informatie van u nodig. Informatie die u de huisarts zelf vertelt maar ook uw lengte, leeftijd, bepaalde bloeduitslagen enzovoort.
Deze gegevens worden medische gegevens genoemd. Met deze gegevens kan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. In deze brief geven wij u hierover uitleg.  
Wetenschappelijk onderzoek Uw huisarts werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. Door dit onderzoek willen we de zorg aan u en nieuwe patiënten verbeteren. Daar kunt u bij helpen doordat we uw medische gegevens mogen gebruiken.   Bescherming van uw privacy Natuurlijk willen we niet dat de onderzoekers weten wie u bent. De medische gegevens die nodig zijn voor het onderzoek worden dan ook zonder persoonlijke gegevens naar onderzoekers verstuurd. Uw naam wordt vervangen door een unieke code, zodat uw gegevens niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.  
Bezwaar Als u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens hoeft u niets te doen. Uw huisarts doet mee met onderzoek en zal gegevens van zijn/haar patiënten ter beschikking stellen voor onderzoek. Het kan natuurlijk dat u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens. Wilt u niet dat uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt dan kunt u dit doorgeven aan de assistente van uw huisarts. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.  Als u ouder/voogd van een minderjarige of wettelijk vertegenwoordiger van een wilsonbekwaam persoon bent, beslist u over het gebruik van medische gegevens. 

  Tot slot Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts.
 
 

inloggen