Avond-nacht- en weekend

Avond-nacht en weekenddienst van Huisartsenpraktijk R.G. Tuinman/G.A.Berends te Zuidlaren

De avond-, nacht- en weekenddiensten worden verzorgd door de Centrale Doktersdienst Groningen tel 0900-9229.  De huisartsen in de regio werken hierin samen, bijgestaan door artsen die alleen als waarnemer werken. Ook uw eigen huisarts werkt dus regelmatig bij de Doktersdienst.  

Deze dienst is ALLEEN bedoeld voor spoedgevallen!

U belt 0900-9229. Uw naam, adres en verzekeringsgegevens worden eerst gevraagd: zorg dat u deze bij de hand heeft. Vervolgens wordt u teruggebeld door een assistente, die uw klachten opneemt en nadere gegevens noteert.

De Doktersdienst is er WEL voor
:
-        spoedgevallen: klachten die optreden buiten de openingstijden
         van de praktijk en die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag
         van uw huisarts;
-        recepten voor medicijnen die u moet innemen, terwijl u ze niet meer in
         huis heeft. En u het innemen niet kan en mag uitstellen tot de volgende
         werkdag van uw huisarts;
-        telefonisch overleg over een verontrustende klacht;
-        verwijzing naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.  

De Doktersdienst is er NIET voor:
-        klachten die kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts;
-        mensen die geen tijd hebben om overdag naar de huisarts te gaan; 
-        herhalingsrecepten voor niet-urgente medicijnen;
-        een second opinion;
-        voor algemene, medische vragen.  

Verplichte controle Burger Service Nummer
Vanaf 1 juni 2009 zijn zorginstellingen verplicht om het BSN te gebruiken. Daarbij hoort een controle van de identiteit: denk er dus aan uw identiteitsbewijs mee te nemen als u naar de Huisartsenpost gaat!

inloggen